PNG- TMS | PNGSOFT | PROFESSIONAL AND GLOBAL SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY | TMS | TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM | iBiz | WEB | TEST

Phân hệ marketing TMS
Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh hỗ trợ trong công tác điều hành quản lý và kinh doanh. Hệ thống PNG-TMS là hệ thống tổng thể trong cả chu trình khép kín cho các công ty du lịch

 

Phân hệ bán hàng TMS
Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh hỗ trợ trong công tác điều hành quản lý và kinh doanh. Hệ thống PNG-TMS là hệ thống tổng thể trong cả chu trình khép kín cho các công ty du lịch

 

Phân hệ điều hành và đặt dịch vụ TMS
Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh hỗ trợ trong công tác điều hành quản lý và kinh doanh. Hệ thống PNG-TMS là hệ thống tổng thể trong cả chu trình khép kín cho các công ty du lịch

 

Phân hệ kế toán TMS
Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh hỗ trợ trong công tác điều hành quản lý và kinh doanh. Hệ thống PNG-TMS là hệ thống tổng thể trong cả chu trình khép kín cho các công ty du lịch

 

Lợi ích từ việc sử dụng PNG-TMS
Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý Công ty hiểu được các tính năng cơ bản của PNG-TMS. Với mong muốn sát cánh cùng các Công ty du lịch Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.

 

Giải pháp tổng thể cho các công ty du lịch
Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh hỗ trợ trong công tác điều hành quản lý và kinh doanh.

 

1